X
X
Menu główne
Menu kategorii
facebook

Regionalne sanepidy umarzają postępowania wobec siłowni

02 sie 2021
Źródło: Biuro Rzecznika MŚP

Rzecznik MŚP podaje, że dzięki jego działaniom regionalne sanepidy umarzają postępowania wobec osób prowadzących siłownie i kluby fitness.

Działania rzecznika polegają na obronie interesów prowadzących obiekty sportowe. Rzecznik przystępuje do postępowań administracyjnych prowadzonych przez jednostki regionalne Sanepidu. Sprawy dotyczą wymierzania kar pieniężnych za udostępnianie pomieszczeń i urządzeń do ćwiczeń.

Wysokość takich kar może wynieść od 10 do 30 tys zł.

Rzecznik podkreśla, że „Rada Ministrów wskazując w rozporządzeniach nakazy, zakazy i ograniczenia wprowadziła również wyjątki od zakazów działania siłowni i klubów fitness, nie tylko ze względu na ćwiczące osoby, które mają status olimpijczyków, ale odrębnie także m.in. pod warunkiem prowadzenia zajęć w zorganizowanej formie, bez udziału publiczności i z przestrzeganiem wprowadzonych rygorów sanitarnych. ”

Okazuje się jednak, że regionalne samorządy różnie podchodzą do ww rozporządzeń.

Jednak dzięki staraniom rzecznika coraz więcej samorządów zmienia swoje interpretacje. Dokonały tego już Sanepidy m.in. w Radomiu, w Opolu, w Raciborzu, w Pabianicach i w Płocku.

Adam Abramowicz podkreśla, że „Nakładanie tak drakońskich kar pieniężnych na najmniejszych przedsiębiorców, niejednokrotnie może przesądzić o rezygnacji z prowadzenia firmy w danej branży i zapewne nie przyczynia się do budowania zaufania tej grupy obywateli do organów władzy”.

Na szczęście dla przedsiębiorców, ww. regionalne Sanepidy nie wydały decyzji prowadzących do natychmiastowego zajmowania kont bankowych na poczet kar, dzięki czemu przedsiębiorcy unikną wieloletnich i wyczerpujących nerwowo oraz kosztownych postępowań administracyjnych i sądowych. Takie działania wskazywać mogą, że Sanepidy faktycznie zaczynają działać w duchu zasad Prawa Konstytucji Biznesu, czyli: zasady rozstrzygania wątpliwości faktycznych na korzyść przedsiębiorcy, zasady przyjaznej interpretacji przepisów czy zasady proporcjonalności, jednak pozostają jeszcze zasady, które powinny wybrzmiewać zdecydowanie bardziej w działaniach Sanepidów, a mianowicie: zasada wolności działalności gospodarczej, zasada „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone” oraz zasada domniemania uczciwości przedsiębiorcy – dodaje dr n. pr. Marek Woch, Dyrektor Generalny w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Przeczytaj także

x
Zapisz się do newslettera