X
X
Menu główne
Menu kategorii
facebook

Tarcza finansowa dla branży fitness. Kto i co otrzyma?

22 sty 2021
Źródło: Gazeta Wyborcza

Przedsiębiorcy chcący walczyć przed sądem o środki z tarczy finansowej PFR 2.0 mogą napotkać spore problemy. Fundusz zabezpieczył się przed pozwami odpowiednimi zapisami w regulaminie. Trenerzy skorzystają z tarczy 6.0.

KLUBY FITNESS I SIŁOWNIE

Tarcza 2.0 wystartowała w połowie stycznia br. Jest skierowana m. in. do mikro-, małych i średnich firm (w tym dla osób prowadzących działalność gospodarczą) i jest dedykowana do 45 branż dotkniętych jesiennymi i zimowymi obostrzeniami (w tym do branży sportowej, fizjoterapeutycznej czy rozrywkowej). Łączna pula pieniędzy to 10 mld zł. Do tej pory skorzystało z niej już ponad 4 tys przedsiębiorstw, którym fundusz wypłacił ponad 700 mln zł.

Warunkiem otrzymania środków jest spadek obrotów o minimum 30% w okresie od kwietnia do grudnia lub od października do grudnia 2020r., w porównaniu do analogicznego okresu 2019r. Tarcza wprowadza także warunek prowadzenia działalności na dzień 31 grudnia 2019r oraz w dniu składania wniosku o subwencję.

Przedsiębiorców niepokoi jednak zapis z regulaminu Funduszu: ”beneficjent przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że żadne postanowienie Dokumentu Programu nie kreuje po jego stronie jakichkolwiek wierzytelności, praw, roszczeń, zarzutów oraz uprawnień kształtujących wobec PFR, skarbu państwa (…)”. Zdaniem prawników to zastrzeżenia dotyczące oceny wniosku przedsiębiorcy o przyznanie subwencji bądź jej odmowę. W razie negatywnej oceny wniosku przedsiębiorca nie będzie mógł wnieść uwag ani do kryteriów jej przyznawania, ani do sposobu oceny spełniania tych kryteriów.

Ponadto jeśli PFR przyzna subwencję, to po podpisaniu umowy przedsiębiorcy przysługuje roszczenie przed sądem tylko o jej wypłatę ale już nie np. o jej wysokość.

To niezgodne z Konstytucją, wg której każdy ma prawo do sądu. Poza tym istnieje realne zagrożenie, że środki nie trafią do tych przedsiębiorców, którzy mimo zakazów otworzyli swoje lokale. Prawnicy i rzecznik małych i średnich przedsiębiorców uważają, że w tej sytuacji należałoby rozważyć ewentualną drogę sądową – administracyjną.

TRENERZY

Trenerzy prowadzący działalność gospodarczą mogą korzystać z Tarczy 6.0 i w jej ramach otrzymać świadczenie postojowe. Rząd w ubiegły wtorek rozszerzył obowiązujący pakiet osłonowy. Przedsiębiorcy będą mogli wnioskować o dalsze świadczenia, m.in. zwolnienie z opłacania składek ZUS za grudzień 2020 i styczeń 2021 oraz postojowe. Zanim przepisy wejdą w życie ZUS daje możliwość składania wniosku o odroczenie składki ZUS za styczeń.

Tarcza przysługuje tym, którzy prowadzili określoną działalność gospodarczą na dzień 30 września 2020r. Wśród kodów uprawniających do wsparcia jest działalność paramedyczna, fizjoterapeutyczna i pozostała związana ze sportem.

Warunkiem otrzymania świadczenia jest uzyskanie w październiku albo w listopadzie 2020r niższego o co najmniej 40% przychodu z wskazanej działalności w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku lub w listopadzie 2019r.

Osoby prowadzące działalność sportową będą też mogły starać się o wypłatę świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników (o ile kogoś zatrudniają). Świadczenie przysługiwać ma przez okres 3 miesięcy kalendarzowych, przypadających od miesiąca złożenia wniosku.

Osoby prowadzące działalność będą też mogły starać się o dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności – do 5 tys zł oraz o zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ub zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP lub Fundusz Emerytur Pomostowych. Zwolnienie ma dotyczyć okresu od 1 stycznia 2021r. do 31 stycznia 2021 albo za okres od 1 grudnia 2020r do 31 stycznia 2021r.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie od 1 lutego 2021r.

Więcej o rozszerzonym wsparciu przeczytacie na stronie rządowej.

Polecamy także:

technologia, sprzęt

Innowacyjna technologia, która pomaga trenować mądrzej

x
Zapisz się do newslettera