X
X
Menu główne
Menu kategorii
facebook

Trenerze pamiętaj o obowiązkach w ZUS!

13 sty 2021

Trenerzy i inne osoby zatrudnione na podstawie umowy o dzieło, muszą od 1 stycznia br informować ZUS o zawartych od tego dnia umowach (dopilnować, by obowiązku dopełnił płatnik składek). Taki obowiązek wprowadziła tarcza antykryzysowa, czyli ustawa z 31 marca 2020r. Dane będą wykorzystywane przez Zakład do celów statystyczno-analitycznych.

Obowiązek zgłoszenia dotyczy umów zawartych z nowym podmiotem, a także zawartych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą.

Za niedostosowanie się do obowiązku grozić będzie kara grzywny wobec płatnika składek albo osoby, która jest zobowiązana do działania w jego imieniu. ZUS skieruje wówczas wniosek do sądu o ukaranie grzywną. Ostatecznie to sąd zdecyduje, czy wystąpiła wysoka społeczna szkodliwość danego działania lub zaniechania.

W Polsce umowy o dzieło są stosowane najczęściej jako podstawa zatrudnienia dla trenerów piłki nożnej. Czasami jednak trenerzy innych dyscyplin podpisują takie umowy dotyczące przygotowania szkoleń i prelekcji.

Okazuje się jednak, że czasami także kluby fitness próbują zawierać z trenerami właśnie takie umowy. Jest to korzystne dla obiektów ze względów podatkowych, a dla trenerów z uwagi na to, że więcej pieniędzy zostaje w ich kieszeniach. Sądy często jednak obalały taką możliwość zatrudnienia trenera. Trudno bowiem jest określić rezultat pracy trenera, wykonanie jakiegoś dzieła, czyli tego na czym opiera się umowa o dzieło.

Więcej o nowym obowiązku sprawozdawczym przeczytacie na stronie ZUS.

Polecamy także:

prostownic

Fizjoterapeuci i dietetycy nie odprowadzą VAT

x
Zapisz się do newslettera