X
X
Menu główne
Menu kategorii
facebook

Ubezpieczenie OC trenera personalnego

23 lip 2020

Prowadzenie przez trenera personalnego własnej działalności gospodarczej lub praca na etacie w klubie fitness często wiąże się z ryzykiem nieumyślnego wyrządzenia szkody osobie trzeciej. Aby zminimalizować ryzyko odpowiedzialności za powstałe szkody trener personalny może zabezpieczyć się w tym zakresie wykupując polisę ubezpieczeniową.

Czy trener personalny musi mieć wykupione ubezpieczenie OC?

W przypadku wielu profesji zawodowych wykupienie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jest obowiązkowe. Jeżeli natomiast chodzi o trenerów personalnych tonie ma takiego obowiązku.Jednakże warto, aby trener personalny posiadał wykupioną polisę OC.

Dlaczego warto wykupić OC?

Często bowiem może się zdarzyć, że na skutek błędu trenera personalnego np. poprzez źle pokazanie korzystania ze sprzętu klient odniesie kontuzję. Nie jest wykluczone, że trener personalny przez przypadek uszkodzi ubranie czy sprzęt klienta. Wtedy istnieje ryzyko, że będzie musiał ponieść niekiedy wysokie konsekwencje natury finansowej. Zgodnie, bowiem z treścią art. 444 kodeku cywilnego w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego koszty np.: koszty leczenia, lekarstw, koszty konsultacji ze specjalistami czy koszty sprzętu rehabilitacyjnego. Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty. Poszkodowany klient może on również na podstawie art. 445 kodeksu cywilnego żądać zadośćuczynienia za ból i cierpienie spowodowanie szkodą. W razie uszkodzenia mienia naprawienie szkody obejmuje koszty naprawy  zniszczonej rzeczy oraz zwrot utraconych korzyści.

Czym kierować się przy wyborze polisy OC?

Na rynku ubezpieczeń obecnie można spotkać wiele ofert dla trenerów personalnych. Jak zatem wybrać najlepszą? W pierwszej kolejności należy zastanowić się na tym, na jakie ryzyka jest najczęściej narażona nasza działalność a jakie są mało prawdopodobne. Gdy już ustaliliśmy, jakie wypadki najczęściej mogą wystąpić spróbujmy dobrać polisę odpowiednią do naszych wymagań. Jeśli nie znajdujemy w niej postanowień, o które nam chodzi, warto zapytać agenta, czy istnieje możliwość rozszerzenia ubezpieczenia o sytuacje, które nas interesują. Bardzo ważną sprawą jest dokładne przeczytanie OWU, czyli ogólnych warunków ubezpieczenia. Szczególnie istotne są tam wyłączenia, tj. spis sytuacji, w których nasza polisa OC nie będzie działała.

Podsumowanie

Posiadanie przez trenera personalnego odpowiedniej polisy OC to nie tylko gwarancja bezpieczeństwa finansowego w przypadku wyrządzenia szkody swojemu klientów. To także jeden z istotnych elementów marketingu i wizerunku trenera albowiem wzrasta jego wiarygodność jako profesjonalisty w oczach klientów.

Artykuł eksperta

Kamil Wasilewski

Prawnik branży fitness – adwokat. Prowadzi bloga prawniczego Prawo dla Fitnessu poświęconego branży fitness Autor wielu publikacji o tematyce prawnej dla branży fitness, które można odnaleźć w czasopismach takich jak Body Life, Trainer czy Perfect Body. Jest uczestnikiem i prelegentem największych branżowych konferencji w kraju takich jak Kongres Bodylife, Kongres FEM, FIWE czy Kongres Fit-Expo Trendy i Innowacje.

 

Polecamy także:

x
Zapisz się do newslettera