X
X
Menu główne
Menu kategorii
facebook

UE wspiera aktywność seniorów

20 sty 2021
Materiały źródłowe

EuropeActive, 14 stycznia br było gospodarzem spotkania inauguracyjnego internetowego projektu społeczności aktywnych osób starszych – Active Aging. Projekt jest współfinansowany przez UE i ma na celu tworzenie aktywnych społeczności poprzez usuwanie społecznych i społeczno-ekonomicznych barier związanych z aktywnością fizyczną seniorów. Ma także na uwadze zwalczanie braku aktywności i przeciwdziałanie izolacji społecznej.

Troska o osoby starsze wynika m. in. ze wzrostu średniej długości życia i, co za tym idzie, starzejącego się społeczeństwa. Jakość życia seniorów nie rośnie wraz proporcjonalnie do rosnącej długości życia. Okazuje się, że odsetek życia spędzonego w złym stanie zdrowia pozostał na niezmienionym poziomie. To efekt braku regularnej aktywności fizycznej osób starszych. Tymczasem udowodnione jest naukowo, że zwiększenie aktywności fizycznej poprawia samopoczucie społeczne czy psychiczne.

Tymczasem z analiz UE wynika, że niewystarczająca liczba osób starszych ćwiczy zgodnie z zaleceniami WHO dotyczącymi dłuższego i aktywnego życia. Europejski sektor fitness jest jednym z kluczowych sektorów zdolnych do podnoszenia świadomości wśród nieaktywnych osób starszych.

W ramach projektu tworzone mają być aktywne społeczności, które zajmują się różnymi przeszkodami w aktywności fizycznej osób starszych oraz ustanowienie programu społecznościowego, który będzie podkreślał społeczne i zdrowotne znaczenie sprawności i aktywności fizycznej. Tworzenie ww społeczności ma być tworzone w 18 centrach fitness w 6 krajach UE oraz w różnych społecznościach. Stworzony zostanie przewodnik po dobrych praktykach, z którego będą mogły skorzystać inne ośrodki fitness i rekreacyjno-sportowe w całej Europie.

Naukowcy od dawna są zgodni, że zapobieganie lub opóźnienie wystąpienia chorób charakterystycznych dla wieku podeszłego jest efektem regularnych ćwiczeń fizycznych. Ruch w wieku starszym jest korzystny dla mięśni, stawów, a także dla mózgu. Potwierdzają to analizy ekspertów WHO. Dominujący bierny styl życia jest m. in. przyczyną rozwoju choroby Alzheimera. Seniorzy aktywni fizycznie odnoszą lepsze wyniki w testach psychologicznych, odpowiadają na pytania trafniej i szybciej niż osoby nie aktywne. Niestety okazuje się, że często seniorom brakuje motywacji, wiedzy czy odpowiednich nawyków.

Trening dla seniora wymaga jednak od trenera specjalistycznej wiedzy i uwagi. Eksperci zalecają wykonywanie lekkiej aktywności codziennie i uzupełnianie jej ćwiczeniami poprawiającymi siłę, równowagę i elastyczność.

SZKOLENIA

Na rynku znaleźć można sporo kursów przygotowujących do pracy z seniorami. Są one uzupełnieniem wiedzy, posiadanej już przez trenerów, fizjoterapeutów czy instruktorów fitness. Kursy obejmują anatomię i biomechanikę, choroby wieku starczego, odpowiednie ćwiczenia i ich modyfikacje.

Każdy odpowiedzialny i profesjonalny trener, który zamierza prowadzić tego typu zajęcia powinien zainteresować się tego typu kursami. Pogłębianie wiedzy leży tu w interesie obu stron, zwłaszcza, że seniorzy są na tyle wrażliwą grupą, że ryzyko kontuzji jest znacznie wyższe niż u młodych, zdrowych osób.

Polecamy także:

Polska bez Ministerstwa Sportu i bez Narodowego Centrum Sportu!

x
Zapisz się do newslettera