X
X
Menu główne
Menu kategorii
facebook

Trener prowadzący działalność a umorzenie składek ZUS

11 mar 2021
Źródło: rp.pl

Przedsiębiorcom coraz trudniej jest uzyskać umorzenie składek ZUS. Tymczasem z powodów związanych z pandemią duża część z nich nie jest w stanie dalej spłacać swoich zobowiązań. Zatem także trener prowadzący działalność może mieć duże problemy z uzyskaniem umorzenia. Rzecznik MŚP uważa, że konieczne są objaśnienia przepisów w tej sprawie.

Chodzi o ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad umarzania należności z tytułu składek na ub społeczne. Zgodnie z powyższymi Zakład może umorzyć należności w szczególnie trudnych sytuacjach. Warunkiem jest stwierdzenie całkowitej nieściągalności składek lub bardzo trudna sytuacja finansowa i rodzinna przedsiębiorcy.

Tymczasem ze zgłoszeń, jakie docierają do Biura Rzecznika MŚP wynika, że maleje liczba pozytywnych decyzji ZUS-u w tej sprawie. Jest to o tyle istotne, że w dobie pandemii przychody wielu przedsiębiorców i trenerów mocno spadły. W tej sytuacji każda pomoc jest niezwykle istotna.

ZUS tłumaczy, że może umarzać składki, o ile zobowiązany spełni warunki umorzenia określone w paragrafie 3 ust 1 pkt 1-3 rozporządzenia. Przepis dopuszcza umorzenie składek ZUS, o ile zobowiązany wykaże, że ze względu na stan majątkowy i sytuację rodzinną nie jest w stanie opłacić tych należności. Musi też wykazać m.in., że zapłata składek pozbawiłaby zobowiązanego i jego rodzinę możliwości zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych.

Natomiast art 28 ust 3a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych stanowi, że należności z tytułu składek na ub społeczne mogą być w wyjątkowych sytuacjach umarzane pomimo braku ich całkowitej nieściągalności.

Rzecznik MŚP, A. Abramowicz zwrócił się w tej sprawie do Minister Rodziny i Polityki Społecznej. Zdaniem rzecznika, skoro ustawodawca przewidział możliwość zastosowania umorzenia w pewnych wyjątkowych sytuacjach to za takie należy uznać stan trwającej pandemii. Dlatego też każdy przedsiębiorca, który złoży stosowny wniosek o umorzenie i wykaże, że zaległości spowodowane zostały trwającą pandemią, powinien uzyskać pozytywną decyzję.

Polecamy także:

Robert Piotrkowicz, NPC i IFBB Pro: "Liczę po raz kolejny na bardzo dużą frekwencję rzędu 450-600 zawodników" 

x
Zapisz się do newslettera