X
X
Menu główne
Menu kategorii
facebook

Obowiązkowe warunki budowlane i sanitarne dla klubu fitness

27 lip 2020

źródło - www.biznes.gov.pl

Planujesz otwarcie swojego klubu ? Jakie są warunki  budowlano – sanitarnymi przy otwarciu takiej inwestycji.

  • Wymogi  sanitarno-budowlane

Pod tym kątem kluby fitness powinny odpowiadać warunkom prowadzenia zakładów odnowy biologicznej.

Fitness klub powinien być zlokalizowany w odrębnym budynku lub lokalu albo stanowić wyodrębnioną część budynku lub lokalu.

Pomieszczenia, w których są świadczone w/w usługi, powinny mieć powierzchnię umożliwiającą takie rozmieszczenie, zainstalowanie i użytkowanie stanowiących jego wyposażenie urządzeń i sprzętu, które zapewni właściwe świadczenie usług. Ich wysokość liczona od podłogi do sufitu nie może być mniejsza niż 3,3 m (gdy są warunki uciążliwe) i 3,0m ( w pozostałych przypadkach. Drzwi wewnętrzne powinny mieć szerokość 0,9m i wysokość 2m.

Kluby fitness powinny mieć wydzielone pomieszczenia, w których świadczone są usługi, a także:
- szatnię,
- poczekalnię,
- pomieszczenia sanitarno-higieniczne dla osób, które korzystają z usług,
- pomieszczenie do przechowywania sprzętu do utrzymania czystości,
- osobne miejsce dla preparatów kosmetycznych, czystej i brudnej bielizny,
- miejsce na pojemniki do odpadów.

Lokal powinien być przyłączony do instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej lub korzystać z własnego ujęcia wody. Do lokalu doprowadza się ciepłą i zimną wodę lub instaluje w nim urządzenia służące do podgrzewania wody. Ścieki ze wszystkich urządzeń sanitarnych, do których jest doprowadzona woda, muszą być odprowadzane do instalacji kanalizacyjnej. Jednocześnie ściany przy umywalkach i zlewach w pomieszczeniach, w których są świadczone usługi, powinny być pokryte do wysokości co najmniej 2 m nienasiąkliwym materiałem, łatwo zmywalnym i odpornym na działanie wilgoci oraz różnych środków (np. płytki ceramiczne). Podłogi zaś nie mogą być śliskie i nasiąkliwe.
W salonie odnowy biologicznej powinno znajdować się również miejsce do wypoczynku dla osób korzystających z usług takiego zakładu. Nie wolno tam palić, chyba że w specjalnie wydzielonym pomieszczeniu.

  • Warunki socjalno-bytowe

1. Każdy fitness klub powinien posiadać szatnie.
2. Każda szatnia poza pomieszczeniem do przechowywania odzieży powinna zawierać pomieszczenie sanitarne, dostęp do którego powinien być bezpośredni z pomieszczenia, z szafkami, z odzieżą.
3. Powierzchnia pomieszczenia do przechowywania odzieży powinna być dostosowane do maksymalnej ilości osób (nie może być mniejsza niż 0,5 m2/os), powinna być wyposażone w szafki lub wieszaki na odzież dla każdego ćwiczącego w klubie.
4. Każde pomieszczenie sanitarne powinno być wyposażone w 1 natrysk dla 10 osób, 1 umywalkę dla 10 osób oraz 1 ustęp.
5. Jeśli nie jesteśmy w stanie wydzielić odrębnych szatni dla kobiet i mężczyzn, obowiązkiem jest wydzielenie w szatni przebieralni, co najmniej jednej kabiny.
6. W każdym pomieszczeniu, wyznaczonym do ćwiczeń fizycznych (sala do zajęć grupowych) musi znajdować się klimatyzacja lub wentylacja mechaniczna, o wydajności co najmniej 50 m3/h/os, biorąc pod uwagę maksymalną ilość osób ćwiczących w tym samym czasie. W siłowni ilość powietrza musi być dwukrotnie wyższa i wynosić co najmniej 100 m3/os.
7. Jeśli w fitness klubie znajdują się solarium czy pokoje z masażami mokrymi, oraz w pomieszczenia z natryskami i łaźniami parowymi, wtedy instaluje się wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną, podciśnieniową.
8. Każda z osób korzystająca z łaźni, sauny czy natrysków powinna korzystać z ochraniaczy na stopy
9. Wymagane jest wyposażenie natrysków w wpusty podłogowe oraz zawory ze złączką do węża.
10. Przepływ wody dla jednego natrysku nie może być mniejszy niż 40l/os.
11. W pomieszczeniach masażu umiejscawia się umywalkę, dozownik na mydło w płynie oraz miejsce na ręczniki.
12. Jeśli w fitness klubie jest solarium, wysokość pomieszczenia nie może być niższa niż 2,2 m. Powinno się zaopatrzyć je w ręczniki jednorazowe, środki dezynfekcyjne oraz szafkę lub wieszak na odzież klientów. Łóżka lub kabiny muszą posiadać nawiewy oraz informację o dezynfekcji po każdorazowym użyciu.
13. Należy pamiętać o pokoju socjalnym dla personelu, z szafkami lub wieszakami na odzież oraz rzeczy osobiste.
14. W fitness klubach powinien być całkowity zakaz palenia tytoniu, za wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych.
15. W przypadku sauny ważnym jest aby zorganizować pomieszczenie wypoczynku dla osób korzystających z niej.

 

źródło - https://www.biznes.gov.pl/pl/publikacje/2529-warunki-budowlane-i-sanitarne-dla-klubu-fitness

x
Zapisz się do newslettera