X
X
Menu główne
Menu kategorii
facebook

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU - www.zawodtrener.pl

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH: ADRESU E-MAIL
INTERNATIONAL CENTER OF EVENTS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie (KRS: 0000577106, NIP: 5223039295, REGON: 362582817) oraz INTERNATIONAL CENTER OF EVENTS II spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie (KRS: 0000579925, NIP: 5223040588, REGON: 362709548) pod adresem: 02-495 Warszawa, ul. Kazimierza Gierdziejewskiego 7/48, zwane dalej łącznie „Współadministratorami” przetwarzają Pani/Pana dane osobowe: adres e-mail. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana adresu e-mail może Pani/Pan kontaktować się ze Współadministratorami pisemnie
(na w/ adres ich siedzib), lub elektronicznie na adres e-mail: rodo@icevents.pl
Administrator przetwarza Pani/Pana adres e-mail w celu przesyłania Pani/Panu newslettera, za Pani/Pana zgodą wyrażoną poprzez zapisanie się na listę subskrybentów danego newslettera i podanie adresu e-mail do jego wysyłki. Podanie przez Panią/Pana adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do dostarczania newslettera.
Pani/Pana adres e-mail będzie przetwarzany przez Współadministratorów do czasu cofnięcia zgody na jego przetwarzanie w powyższym celu. Może Pani/Pan w dowolnym momencie cofnąć swoją zgodę, albo zmienić adres e-mail, na który mam być wysyłany newsletter, klikając w odpowiedni link w komunikacie „Rezygnacja z otrzymywania wiadomości lub uaktualnienie danych kontaktowych” zamieszczonym na końcu każdego newslettera.
Pani/Pana adres e-mail może zostać przez Współadministratorów udostępniony wyłącznie podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Współadministratorów w zakresie realizacji wysyłki newslettera,
np. firmie GetResponse sp. z o.o. w Gdańsku. Pani/Pana adres e-mail nie będzie przekazywany żadnym innym administratorom danych osobowych.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana adresu e-mail przez Współadministratorów ma Pani/Pan prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
c) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo dobycia zapominanym”);
d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
f) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, ani nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacji międzynarodowych.
x
Zapisz się do newslettera