X
X
Menu główne
Menu kategorii
facebook

Analiza metodą impedancji bioelektrycznej (BIA) – interpretacja wyniku

19 mar 2021
źródło: artykuł ekspertki dr Magdaleny Superson

Wydawać by się mogło, że znając już teoretyczne podstawy analizy metodą BIA interpretacja wyniku, nie będzie sprawiała problemu. Tym bardziej, że niedawno analiza metodą BIA została przeze mnie szeroko opisana. Okazuje się jednak, że takie parametry jak „masa kości” czy „całkowita zawartość wody” potrafią zagonić w „kozi róg” nawet, jeżeli na biologii w podstawówce nie siedziałeś w oślej ławce.

INTERPRETACJA WYNIKU PODSTAWOWE PARAMETRY

Tkanka tłuszczowa (BF z ang. body fat)

należy zwrócić uwagę w jakich wartościach analizator wyświetla dane (% czy kg). Tabele wartości referencyjnych przedstawiają dane w procentach (dla ogółu populacji kobiet optymalne wartości to 20-30%, a u Mężczyzn 10-20%).

Beztłuszczowa masa ciała (FFM z ang. free fat mass)

można ją określić wzorem: masa ciała – masa tkanki tłuszczowej. Nie jest to równowartość masy mięśni (w ten parametr wliczona jest również masa szkieletu czy narządów wewnętrznych).

Przy tym parametrze należy zwrócić uwagę, że beztłuszczowa masa ciała na analizie BIA może być zawyżona przez masę tkanki tłuszczowej (jest to szczególnie istotne u osób z nadwagą i otyłością). Jest to wynikiem budowy komórki tłuszczowej. Adipocyty zawierają wodę (jej ilość jest zależna od rodzaju komórki tłuszczowej, ale można przyjąć średnio 15%), a woda jest wyjściową w analizie składu ciała do wyliczania pozostałych komponentów analizy. W związku z tym wraz z redukcją tkanki tłuszczowej może dochodzić na wyniku analizy do zmniejszenia masy beztłuszczowej. Oczywiście dzieje się to tylko „na papierze”. Jest to pewne ograniczenie tej metody i nie należy interpretować ewentualnego spadku jako katabolizmu mięśnia. Bezpiecznie jest wyjściowo założyć, że faktyczna beztłuszczowa masa ciała jest niższa o ok 15% masy tkanki tłuszczowej. Jest to szczególnie istotne, kiedy wykorzystujemy ten parametr do wyliczenia podstawowej przemiany materii używając wzorów uwzględniających FFM.

Masa mięśni (MM z ang. muscle mass)

na niektórych analizatorach może być to bardzo mylący parametr, gdyż jak popatrzymy na liczbę to okaże się, że jest to FFM minus masa składników mineralnych kości. W praktyce parametr nie wnoszący dodatkowych danych, ale jeżeli jest wyświetlany warto to wyjaśnić podopiecznemu, aby samodzielnie nie wyciągnął pochopnych wniosków co do masy swojej muskulatury. Na niektórych analizatorach wyświetla się masa mięśni szkieletowych (SMM z ang. skeletal muscle mass), która będzie lepszym punktem odniesienia w tym zakresie.

Zawartość minerałów kości (z ang. bone mineral content)

często błędnie opisywana jako „masa kości” jeżeli tego nie sprostujemy to nasz badany może być zaskoczony, że masa jego szkieletu wg analizatora to ok 3kg (kiedy typowo jest to 10-12kg).

Całkowita zawartość wody (z ang. total body water)

parametr, który bardzo często jest źle interpretowany. Analiza BIA nie jest metodą do oceny stopnia nawodnienia tylko badaniem składu ciała. Dla przykładu jeżeli kobieta ma poziom tkanki tłuszczowej na poziomie 45% nie jest możliwe, aby miała TBW w wartościach referencyjnych, nawet jeżeli nawadniałaby się optymalnie. Oczywiście ilość spożywanych płynów czy faza cyklu u kobiet wpływa na ten parametr. Jest to miecz obosieczny, gdyż może dać dodatkowe dane, ale na początku pracy z analizatorami przysporzyć problemów z interpretacją. Co warto podkreślić są to przedziały na poziomie ok 2%. Więc, aby w znaczący sposób zmienić TBW% na analizie należy zredukować tkankę tłuszczową lub zwiększyć masę mięśniową.

Wiek metaboliczny

40-sto latkowie z wiekiem metabolicznym 18 lat będą pewnie lekko rozczarowani, ale jest to parametr, którego algorytm jest zwykle skorelowany z poziomem tkanki tłuszczowej. Im jest niższy poziom tkanki tłuszczowej tym niższy wiek metaboliczny, jeżeli zwiększy się poziom BF to wiek metaboliczny również będzie wyższy. Może być przydatny jako źródło motywacji lub postrach dla osób, z którymi pracujemy, ale ciążo tu szukać innego biologicznego ugruntowania.

Podsumowując:

- Interpretując analizę składu ciała metodą BIA należy pamiętać, że zawartości wody jest wyjściowym parametrem do wyliczenia pozostałych elementów analizy.

- Polecam stosować metodę „wydrukowane-omówione”. Na niektórych analizatorach, mamy możliwość ustawienia jakie parametry będą się drukowały na analizie. Warto z tego korzystać zwłaszcza jeżeli dysponujemy ograniczonym czasem na interpretację wyniku. Pozostawienie parametrów bez omówienia wiąże się z ryzykiem ich błędnej interpretacji przez trenującego, a pewne parametry mogą stanowić problem, nawet jeżeli na wydruku są pełne nazwy w języku polskim.

 

Coppini LZ. Waitzberg DL. Campos AC. Limitations and validation of bioelectrical impedance analysis in morbidly obese patients. Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2005; 8: 329 – 332.
Pietrobelli A., Rubiano F., St-Onge M., Heymsfield S. (2004) New bioimpedance analysis system: improved phenotyping with whole-body analysis. European Journal of Clinical Nutrition, 58(11), 1479–1484.
Coelho M., Oliveira T., Fernandes R. (2013) Biochemistry of adipose tissue: an endocrine organ. Archives of Medical Science, 9(2), 191–200.
Murawska-Ciałowicz E. Tkanka tłuszczowa – charakterystyka morfologiczna i biochemiczna różnych depozytów (2017) Postepy Higieny i Medycyny Doświadczalnej (online), 71: 466-484

Polecamy także:

analiza składu ciała

Analiza składu ciała metodą BIA - wierzyć czy nie

x
Zapisz się do newslettera