X
X
Menu główne
Menu kategorii
facebook

Opłaty za uczestnictwo w zawodach bez VAT

14 wrz. 2021
Źródło: Dziennik.pl

Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że nie można ograniczać zwolnienia z VAT dla usług sportowych i wychowania fizycznego w odniesieniu jedynie do podmiotów, które świadczą je na podstawie ustawy o sporcie. Preferencja obejmuje też organizacje non-profit.

Zgodnie z art 43 ust 1 pkt 32 zwolnione z podatku VAT są usługi ściśle związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym świadczone przez kluby sportowe, związki sportowe oraz związki stowarzyszeń i innych osób prawnych, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, pod warunkiem, że:

- są one konieczne do organizowania i uprawiania sportu lub organizowania WF i uczestniczenia w nim,

- świadczący te usługi nie są nastawieni na osiąganie zysków,

- są one świadczone na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w wychowaniu fizycznym

NSA nawiązał też do orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE z 21 lutego 2013r, kiedy to TSUE wyjaśnił, że celem zwolnienia jest wspieranie usług mających ścisły związek z uprawianiem sportu lub wychowaniem fizycznym, które są świadczone przez organizacje nienastawione na osiąganie zysku na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w wychowaniu fizycznym.

Sędzia podkreślił, że państwa członkowskie UE nie mogą ograniczyć tego zwolnienia jedynie do określonych organizacji.

Przykładowe sprawy dotyczyły Polskiego Związku Wędkarstwa oraz opłat za udostępnianie przez gminę obiektów sportowych.

Przeczytaj także

x
Zapisz się do newslettera